Midsommarkransens gy 75600007

Stockholm, Stockholms län
O
Adress:
Tellusborgsvägen 10
12632 HÄGERSTEN
E-post: midsommarkransensgymnasium@stockholm.se
Hemsida: http://www.midsommarkransensgymnasium.stockholm.se
Telefon arbete: 08-50840230

Program som skolan erbjuder