Hermods Gymnasium Göteborg

Göteborg, Västra Götalands län
F
Adress:
Vallgatan 38
41116 GÖTEBORG
E-post: suah.nilsson@hermods.se
Hemsida: http://www.hermodsgymnasium.se
Telefon arbete: 0721-840989

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi
  • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation