Lindeskolan LS 1

Lindesberg, Örebro län
O
Adress:
Nyborgsgatan
71134 LINDESBERG
E-post: lindeskolan@lindesberg.se
Hemsida: http://www.lindeskolan.se
Telefon arbete: 0581-81310

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Estetik och media
  • Musik

IM???IMYRL??? HT2019

 
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Vård- och omsorgsprogrammet