International IT College of Sweden Gothenburg

Göteborg, Västra Götalands län
F
Adress:
Elof Lindälvs gata 13
41455 GÖTEBORG
E-post: info@initcollege.com
Hemsida: http://www.initcollege.org
Telefon arbete: 031-157650

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Estetik och media
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Medier, information och kommunikation
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Informations- och medieteknik