Ebersteinska gymnasiet 5

Norrköping, Östergötlands län
O
Adress:
Fotbollsgatan 10
60237 NORRKÖPING
E-post: ebersteinska@norrkoping.se
Hemsida: http://www.ebersteinska.norrkoping.se
Telefon arbete: 011-153000

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Teknikvetenskap