Hermods Distansgymnasium

Stockholm, Stockholms län
F
Adress:
Luntmakargatan 34
11120 STOCKHOLM
E-post: dan.larsson@hermods.se
Hemsida: http://www.hermods.se
Telefon arbete: 08-41025184

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi
  • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Informations- och medieteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Teknikvetenskap