Elfhems gymnasium

Lilla Edet, Västra Götalands län
O
Adress:
Skeppsbyggaregatan 9
46371 LÖDÖSE
E-post: bildning@lillaedet.se
Hemsida: http://www.lillaedet.se
Telefon arbete: 0520-659750

Program som skolan erbjuder

HTNamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Hotel och konferens, lärling
 • Turism och resor, lärling

RLNamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Färskvaror, delikatesser och catering, lärling
 • Kök och servering, lärling

BANamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Anläggningsfordon, lärling
 • Husbyggnad, lärling
 • Mark och anläggning, lärling

VONamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Lärling

FTNamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Godshantering, lärling
 • Personbil, lärling

INNamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Driftsäkerhet och underhåll, lärling
 • Svetsteknik, lärling

HANamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Administrativ service, lärling
 • Handel och service, lärling

BFNamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Fritid och hälsa, lärling
 • Pedagogiskt arbete, lärling
 • Socialt arbete, lärling