Thoren Business School Umeå

Umeå, Västerbottens län
F
Adress:
Järnvägsallén 24
90328 UMEÅ
E-post: umea@tbschool.se
Hemsida: http://www.affarsgymnasiet.se
Telefon arbete: 090-124665

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi
  • Ekonomiprogrammet
  • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Handel och service, lärling
  • Handels- och administrationsprogrammet

IM???IMRHA??? HT2019

 

IM???IMYHA??? HT2019

 
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap
  • Samhällsvetenskapsprogrammet