LBS Kreativa Gymnasiet Borås

Borås, Västra Götalands län
F
Adress:
Sparregatan 12b
50336 BORÅS
E-post: boras@lbs.se
Hemsida: http://www.lbs.se
Telefon arbete: 033-235300

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Bild och formgivning
  • Estetik och media
  • Musik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Samhällsbyggande och miljö