Thoren Innovation School Lund

Lund, Skåne län
F
Adress:
Warholms väg 3
22465 LUND
E-post: lund@tekniskagymnasiet.se
Hemsida: http://www.tekniskagymnasiet.se
Telefon arbete: 046-2707880

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Automation
  • Dator- och kommunikationsteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik