Mimers Hus Gymnasium 2

Kungälv, Västra Götalands län
O
Adress:
Trollhättevägen 4
44234 KUNGÄLV
E-post: mimershus.gymnasium@kungalv.se
Hemsida: http://www.kungalv.se
Telefon arbete: 0303-238000

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Kök och servering
  • Kök och servering, lärling