Pauliskolan

Malmö, Skåne län
O
Adress:
Föreningsgatan 41
21152 MALMÖ
E-post: pauligymnasium@malmo.se
Hemsida: http://www.malmo.se/pauligymnasium
Telefon arbete: 040-346565

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Informations- och medieteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Teknikvetenskap