Västerhöjd enhet 871

Skövde, Västra Götalands län
O
Adress:
Gymnasiegatan 1
54131 SKÖVDE
E-post: vasterhojd@skovde.se
Hemsida: http://www.gymnasiumskovde.se
Telefon arbete: 0500-493800

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Ekonomi
 • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Estetik och media
 • Musik
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Vård- och omsorgsprogrammet