Soltorgsgymnasiet

Borlänge, Dalarnas län
O
Adress:
Masergatan 20
78440 BORLÄNGE
E-post: barn-bildningsnamnden@borlange.se
Hemsida: http://www.borlange.se/barn-och-utbildning/gymnasium/skolor-och-program/soltorgsgymnasiet/
Telefon arbete: 0243-74495

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Informations- och medieteknik
  • Informations- och medieteknik, idrottsprofil, NIU
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Samhällsbyggande och miljö, idrottsprofil, NIU
  • Teknikprogrammet, idrottsprofil, NIU
  • Teknikvetenskap
  • Teknikvetenskap, idrottsprofil, NIU