Soltorgsgymnasiet

Borlänge, Dalarnas län
O
Adress:
Masergatan 20
78440 BORLÄNGE
E-post: barn-bildningsnamnden@borlange.se
Hemsida: http://www.borlange.se/barn-och-utbildning/gymnasium/skolor-och-program/soltorgsgymnasiet/
Telefon arbete: 0243-74495