Lundellska skolan

Uppsala, Uppsala län
O
Adress:
Lägerhyddsvägen 36
75643 UPPSALA
E-post: kontakt@skrapan.uppsala.se
Hemsida: http://www.lundellska.nu
Telefon arbete: 018-189100