Nils Fredriksson Utbildning

Svedala, Skåne län
O
Adress:
Börringevägen 10
23333 SVEDALA
E-post: NilsFredrikssonUtbildning@svedala.se
Hemsida: http://www.nilsfredrik.nu
Telefon arbete: 040-6268770

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Informations- och medieteknik