Fridegårdsgymnasiet

Håbo, Uppsala län
O
Adress:
Centrumleden, Bålsta centrum
74632 BÅLSTA
E-post: fridegard@edu.habo.se
Hemsida: http://www.fridegardsgymnasiet.se
Telefon arbete: 0171-53840

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Teknikvetenskap