Karolinska gymnasiet

Örebro, Örebro län
O
Adress:
Olaigatan 25
70361 ÖREBRO
E-post: karolinskaskolan@orebro.se
Hemsida: http://www.orebro.se/karolinskaskolan
Telefon arbete: 019-216516

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Bild och formgivning
  • Dans
  • Estetik och media
  • Musik
  • Teater
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap