Internationella Hotell- och Restaurangskolan

Stockholm, Stockholms län
F
Adress:
Sysslomansgatan 18
11241 STOCKHOLM
E-post: info@restaurangskolan.se
Hemsida: http://www.restaurangskolan.se
Telefon arbete: 08-6500370