Västerås Citygymnasium

Västerås, Västmanlands län
F
Adress:
Port-Anders Gata 5
72213 VÄSTERÅS
E-post: info@citygymnasiet.com
Hemsida: http://www.citygymnasiet.com
Telefon arbete: 021-3380728

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Hotel och konferens, lärling
  • Hotell och konferens
  • Turism och resor
  • Turism och resor, lärling
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Vård- och omsorgsprogrammet