Upplands-Brogymnasiet

Upplands-Bro, Stockholms län
O
Adress:
Skolvägen 24
19634 KUNGSÄNGEN
E-post: info_ubg@edu.upplands-bro.se
Hemsida: http://www.edu.upplands-bro.se/ubg
Telefon arbete: 08-58169287

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi
  • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Estetik och media
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik