Blackebergs gymnasium 52791537

Stockholm, Stockholms län
O
Adress:
Wergelandsgatan 22
16848 BROMMA
E-post: blackebergsgymnasium@stockholm.se
Hemsida: http://www.blackebergsgymnasium.stockholm.se
Telefon arbete: 08-50838600

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap och samhälle
  • Särskild variant estetiska området, bild
  • Särskild variant estetiska området, musik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Samhällsvetenskap