Åkrahällskolan Akra03

Nybro, Kalmar län
O
Adress:
Mossvägen 10
38236 NYBRO
E-post: info.akrahall@nybro.se
Hemsida: http://www.nybro.se
Telefon arbete: 0481-45559

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Teknikvetenskap