Åkrahällskolan Akra03

Nybro, Kalmar län
O
Adress:
Mossvägen 10
38236 NYBRO
E-post: info.akrahall@nybro.se
Hemsida: http://www.nybro.se
Telefon arbete: 0481-45559

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • El- och energiprogrammet
 • Elteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Handel och service
 • Handels- och administrationsprogrammet
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Teknikprogrammet
 • Teknikvetenskap