LBS Kreativa Gymnasiet Lund

Lund, Skåne län
F
Adress:
Bredgatan 10
22222 LUND
E-post: lund@lbs.se
Hemsida: http://www.lbs.se
Telefon arbete: 046-134340

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Bild och formgivning
  • Estetik och media
  • Musik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling