LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad

Halmstad, Hallands län
F
Adress:
Gentoftevägen
30238 HALMSTAD
E-post: halmstad@lbs.se
Hemsida: http://www.lbs.se
Telefon arbete: 035-192830

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Bild och formgivning
  • Estetik och media
  • Musik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Samhällsbyggande och miljö