Sundlergymnasiet

Vårgårda, Västra Götalands län
O
Adress:
Föreningsgatan 1
44731 VÅRGÅRDA
E-post: maria.eriksson-svanberg@vargarda.se
Hemsida: http://www.sundlergymnasiet.nu
Telefon arbete: 0322-600988

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Vård- och omsorgsprogrammet