Skvaderns gymnasieskola

Sundsvall, Västernorrlands län
F
Adress:
Kungsvägen 21
85640 SUNDSVALL
E-post: info@skvadern.nu
Hemsida: http://www.skvadern.nu
Telefon arbete: 060-644900

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Bild och formgivning
  • Musik
  • Teater
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap