Jämtlands Gymn, Wargentin 1A

Östersund, Jämtlands län
O
Adress:
Regementsgatan 24
83141 ÖSTERSUND
E-post: wargentin@jgy.se
Hemsida: http://www.jgy.se
Telefon arbete: 010-4902403

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi
  • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle