Stillerska filmgymnasiet

Lidingö, Stockholms län
F
Adress:
Agavägen 52, Hus 104
18155 LIDINGÖ
E-post: anette.lorenzen@stillerska.se
Hemsida: http://www.stillerska.se
Telefon arbete: 073-4402577

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Estetik och media