Baldergymnasiet

Skellefteå, Västerbottens län
O
Adress:
Nygatan 15
93132 SKELLEFTEÅ
E-post: baldergymnasiet@skelleftea.se
Hemsida: http://www.skelleftea.se/baldergymnasiet
Telefon arbete: 0910-712630

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Driftsäkerhet och underhåll, lärling
  • Produkt och maskinteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Teknikvetenskap