Nacka gymnasium, Natur & Teknik

Nacka, Stockholms län
O
Adress:
Griffelvägen 17
13140 NACKA
E-post: ng.vagledning@nacka.se
Hemsida: http://www.nackagymnasium.nacka.se
Telefon arbete: 08-7188100

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Informations- och medieteknik, särskild variant inom det estetiska området
  • Teknikvetenskap