Sven Eriksonsgymnasiet C

Borås, Västra Götalands län
O
Adress:
Sven Eriksonsplatsen 1
50338 BORÅS
E-post: sveneriksonsgymnasiet@boras.se
Hemsida: http://boras.se/svenerikson
Telefon arbete: 033-355913

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi
  • Ekonomi, Idrottsprofil
  • Ekonomiprogrammet, Idrottsprofil
  • Juridik
  • Juridik, Idrottsprofil
  • Särskild variant, entreprenörskap (spetsutbildning)