Söderslättsgymnasiet Ro 2

Trelleborg, Skåne län
O
Adress:
S:t Nicolaiplan
23143 TRELLEBORG
E-post: bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Hemsida: http://www.trelleborg.se
Telefon arbete: 0410-733614

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling