af Chapmangymnasiet

Karlskrona, Blekinge län
O
Adress:
Drottninggatan 49
37132 KARLSKRONA
E-post: kunskapsforvaltningen@karlskrona.se
Hemsida: http://www.karlskrona.se/afchapman
Telefon arbete: 0455-304093

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Driftsäkerhet och underhåll, lärling
  • Svetsteknik, lärling
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Bageri och konditori
  • Kök och servering
  • Kök och servering, lärling
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap