Thoren Innovation School Helsingborg

Helsingborg, Skåne län
F
Adress:
Södra Storgatan 23
25223 HELSINGBORG
E-post: petra.jarrenberg@innovationsgymnasiet.se
Hemsida: https://innovationsgymnasiet.se/
Telefon arbete: 010-3310507

Program som skolan erbjuder