Praktiska Gymnasiet Luleå

Luleå, Norrbottens län
F
Adress:
Depåvägen 4
97347 LULEÅ
E-post: jorgen.lundin@praktiska.se
Hemsida: https://praktiska.se/skolor/lulea
Telefon arbete: 0920-77450