Malmö Idrottsgymnasium Ro1

Malmö, Skåne län
O
Adress:
Eric Perssons väg 41, ingång F
21762 MALMÖ
E-post: ingalill.fritzon@malmo.se
Hemsida: http://www.malmo.se
Telefon arbete: 040-346741

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomiprogrammet; Ekonomi, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Handels- och administrationsprogrammet; Handel och service, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskapsprogrammet; Naturvetenskap, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Samhällsvetenskapsprogrammet; Beteendevetenskap, Idrottsprofil