Carlsund utbildningscentrum 2

Motala, Östergötlands län
O
Adress:
Medevivägen 57
59150 MOTALA
E-post: carlsund@motala.se
Hemsida: http://www.motala.se/carlsund
Telefon arbete: 0141-225670

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Vård- och omsorgsprogrammet