Danderyds Gymnasium Samhällsvetenskap, Naturvetenskap- och Samhällsvetenskap med varianterna bild, m

Danderyd, Stockholms län
O
Adress:
Rinkebyvägen 4
18236 DANDERYD
E-post: info@dagy.danderyd.se
Hemsida: http://www.dagy.danderyd.se
Telefon arbete: 08-56891301

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Naturvetenskap och samhälle, idrottsprofil, NIU
 • Särskild variant inom det estetiska området, bild, idrottsprofil, NIU
 • Särskild variant inom det estetiska området, musik, idrottsprofil, NIU
 • Särskild variant inom det estetiska området, teater, idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Beteendevetenskap
 • Beteendevetenskap, idrottsprofil, NIU
 • Samhällsvetenskap
 • Samhällsvetenskap, idrottsprofil, NIU
 • Samhällsvetenskap, särskild variant inom det estetiska området
 • Särskild variant inom det estetiska området, bild, idrottsprofil, NIU
 • Särskild variant inom det estetiska området, musik, idrottsprofil, NIU
 • Särskild variant inom det estetiska området, teater, idrottsprofil, NIU