Möckelngymnasiet Ro 4

Karlskoga, Örebro län
O
Adress:
Mårbackavägen 7
69183 KARLSKOGA
E-post: jtl@karlskoga.se
Hemsida: http://www.karlskoga.se
Telefon arbete: 0586-61605

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Automation
  • El- och energiprogrammet; Elteknik, Idrottsprofil
  • Elteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • VVS
  • VVS- och fastighetsprogrammet; VVS, Idrottsprofil