Möckelngymnasiet Ro 4

Karlskoga, Örebro län
O
Adress:
Mårbackavägen 7
69183 KARLSKOGA
E-post: leena.jonssonarndt@karlskoga.se
Hemsida: http://www.karlskoga.se
Telefon arbete: 0586-61605

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Automation
 • El- och energiprogrammet
 • Elteknik
 • Elteknik, idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Industritekniska programmet
 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Teknikprogrammet
Inriktningar som skolan erbjuder
 • VVS
 • VVS, idrottsprofil, NIU
 • VVS- och fastighetsprogrammet