Praktiska Gymnasiet Örebro

Örebro, Örebro län
F
Adress:
Aspholmsvägen 5
70227 ÖREBRO
E-post: caroline.asplund@praktiska.se
Hemsida: https://praktiska.se/skolor/orebro
Telefon arbete: 019-180890

Program som skolan erbjuder

IM???IMYFT??? HT2019

 

IM???IMYBA??? HT2019

 

IM???IMVBA??? HT2019

 

IM???IMVIN??? HT2019

 

IM???IMYHV??? HT2019

 

IM???IMYIN??? HT2019

 

IM???IMVHV??? HT2019

 

IM???IMVFT??? HT2019

 

IM???IMYVF??? HT2019

 

IM???IMVEE??? HT2019