LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra

Solna, Stockholms län
F
Adress:
Tomtebodavägen 3A
17165 SOLNA
E-post: stockholm@lbs.se
Hemsida: http://www.lbs.se
Telefon arbete:

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Bild och formgivning
  • Estetik och media
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik