KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra

Stockholm, Stockholms län
F
Adress:
Värtavägen 65
11538 STOCKHOLM
E-post: oliver.ylvenius@klaragymnasium.se
Hemsida: http://www.klaragymnasium.se
Telefon arbete: 08-41025430

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Ekonomi
 • Ekonomi, idrottsprofil, NIU
 • Idrottsprofil, NIU
 • Juridik
 • Juridik, idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap, Idrottsprofil
 • Naturvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Beteendevetenskap
 • Beteendevetenskap, Idrottsprofil
 • Medier, information och kommunikation, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskap, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil