KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra

Stockholm, Stockholms län
F
Adress:
Värtavägen 65
11538 STOCKHOLM
E-post: katarina.bjork@hermods.se
Hemsida: http://www.hermodsgymnasium.se
Telefon arbete: 08-41025430

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi, Idrottsprofil
  • Ekonomiprogrammet, Idrottsprofil
  • Juridik, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap, Idrottsprofil
  • Naturvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap, Idrottsprofil
  • Medier, information och kommunikation, Idrottsprofil
  • Samhällsvetenskap, Idrottsprofil
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil