Härjedalens gymnasium

Härjedalen, Jämtlands län
O
Adress:
Vallarvägen 2
84232 SVEG
E-post: barn.utbildning@herjedalen.se
Hemsida: http://www.herjedalen.se/barnutbildning
Telefon arbete: 0680-16297

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Ekonomi
 • Ekonomi, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Fordons- och transportprogrammet, Idrottsprofil
 • Personbil
 • Personbil, Idrottsprofil
 • Transport
 • Transport, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Handel och service
 • Handel och service, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Hotell och konferens
 • Hotell och konferens, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Svetsteknik
 • Svetsteknik, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap och samhälle, Idrottsprofil
 • Naturvetenskap, Idrottsprofil
 • Naturvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Beteendevetenskap
 • Beteendevetenskap, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskap
 • Samhällsvetenskap, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil