Karlbergsgymnasiet 1

Åmål, Västra Götalands län
O
Adress:
Schölinsgatan 7
66232 ÅMÅL
E-post: karlberg@amal.se
Hemsida: http://www.amal.se
Telefon arbete: 0532-17211

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Idrottsprofil, NIU
 • Pedagogiskt arbete
 • Pedagogiskt arbete, idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Ekonomi
 • Ekonomi, idrottsprofil, NIU
 • Idrottsprofil, NIU
 • Juridik
 • Juridik, idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Bild och formgivning
 • Bild och formgivning, idrottsprofil, NIU
 • Idrottsprofil, NIU
 • Musik
 • Musik, idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Handel och service
 • Handel och service, idrottsprofil, NIU
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Beteendevetenskap
 • Beteendevetenskap, Idrottsprofil
 • Medier, information och kommunikation
 • Medier, information och kommunikation, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskap
 • Samhällsvetenskap, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Vård- och omsorgsprogrammet, Idrottsprofil