Sven Eriksonsgymnasiet B

Borås, Västra Götalands län
O
Adress:
Sven Eriksonsplatsen 1
50338 BORÅS
E-post: sveneriksonsgymnasiet@boras.se
Hemsida: http://boras.se/svenerikson
Telefon arbete: 033-358150

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Barn- och fritidsprogrammet, idrottsprofil, NIU
  • Fritid och hälsa
  • Fritid och hälsa, idrottsprofil, NIU