NTI-gymnasiet Stockholm

Stockholm, Stockholms län
F
Adress:
Craafords väg 12
11324 STOCKHOLM
E-post: gymnasiet.stockholm@ntig.se
Hemsida: http://www.ntigymnasiet.se/stockholm
Telefon arbete: 08-54547650

Program som skolan erbjuder

EENamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Dator- och kommunikationsteknik

TENamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Informations- och medieteknik

ESNamn saknas HT2017

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Estetik och media