Jämtlands Gymn, Åre

Åre, Jämtlands län
O
Adress:
Norra vägen 12
83005 JÄRPEN
E-post: are@jgy.se
Hemsida: http://www.jgy.se
Telefon arbete: 010-4902900

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Personbil
  • Särskild variant, snöfordon, riksrekryterande, idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Informations- och medieteknik
  • Teknikvetenskap