Lärlingsgymnasiet i Munkedal

Munkedal, Västra Götalands län
F
Adress:
Stationsvägen 24
45531 MUNKEDAL
E-post: Martina.fristek@larlingsgymnasiet.se
Hemsida: http://www.larlingsgymnasiet.se
Telefon arbete: 0762-259275

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Anläggningsfordon, lärling
  • Husbyggnad, lärling
  • Mark och anläggning, lärling
  • Måleri, lärling
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Godshantering, lärling
  • Lastbil och mobila maskiner, lärling
  • Personbil, lärling
  • Transport, lärling

IM???IMYBA??? HT2019

 

IM???IMVHA??? HT2019

 

IM???IMVBA??? HT2019

 

IM???IMVIN??? HT2019

 

IM???IMYIN??? HT2019

 

IM???IMYEE??? HT2019

 

IM???IMYHA??? HT2019

 

IM???IMVFT??? HT2019