Sven Eriksonsgymnasiet A

Borås, Västra Götalands län
O
Adress:
Sven Eriksonsplatsen 1
50338 BORÅS
E-post: sveneriksonsgymnasiet@boras.se
Hemsida: http://boras.se/svenerikson
Telefon arbete: 033-358050

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Design och produktutveckling, idrottsprofil, NIU
  • Informations- och medieteknik
  • Informations- och medieteknik, idrottsprofil, NIU
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Samhällsbyggande och miljö, idrottsprofil, NIU
  • Teknikprogrammet, idrottsprofil, NIU
  • Teknikvetenskap
  • Teknikvetenskap, idrottsprofil, NIU